Xuất bản thông tin

null Đồng loạt trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng loạt trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo đồng loạt các cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng từ ngày 20/3 đến 26/3/2021 kèm theo sơ lược quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú để cấp ủy xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.

 Bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn đã dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn năm 2020, tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng; nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc và tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú. Qua đó, các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn ra được những đoàn viên ưu tú nhất và xin ý kiến cấp ủy cùng cấp.

Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, thanh niên, học sinh./.