Xuất bản thông tin

null Tổng kết thực hiện 2 đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết thực hiện 2 đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 01/4/2021, Ban chỉ đạo 1953 UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện 2 đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện.

Toàn huyện hiện có 604 liệt sĩ, 63 mẹ Việt Nam anh hùng, 277 thương binh và 59 cán bộ chiến sĩ bị địch bắt tù đày... Trong tổng số 32.150 phiếu cung cấp thông tin đã phát ra, Ban chỉ đạo huyện thu về 28.950 phiếu; trong đó, có 1 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn. Khu vực có thông tin mộ liệt sĩ, nhưng chưa tìm kiếm, quy tập tại Giồng Cỏ Ông, xã Hòa Bình và khu vực kênh Mười Tải, xã Phú Cường. Huyện cũng đã lập xong bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện và 12 xã - thị trấn.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và các thành viên Ban chỉ đạo huyện đã đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả bước đầu, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 1953 huyện và UBND các xã-thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời xác minh, khảo sát lập bản đồ, tổ chức tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả; tăng cường công tác thu thập, rà soát, thống kê, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ và các thông tin liên quan đến liệt sĩ bằng nhiều hình thức để bổ sung hồ sơ và phục vụ công tác lập bản đồ lập bản đồ, tổ chức tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả... Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc khảo sát, xác minh, phân tích, nhận định có cơ sở các khu vực trên địa bàn có mộ liệt sỹ và kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tổ chức tìm kiếm, quy tập; đến năm 2030 hoàn thành việc bổ sung thông tin về hồ sơ, danh sách liệt sỹ đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý đúng quy định

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện 2 Đề án nêu trên giai đoạn 2013 - 2020.

Trần Trọng Trung