Xuất bản thông tin

null Phú Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phú Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri xã nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri đối chiếu với những tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc và nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã thông qua tóm tắt tiểu sử người ứng cử, danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử. Tham dự hội nghị có lãnh đạo địa phương, các đồng chí trưởng các tổ chức Chính trị - xã hội các ấp và trên 135 lượt người dự.

Được biết UBMTTQVN xã Phú Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử trị nơi cư trú về những người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.  Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã do Thường trực HĐND xã đề xuất là 47 người. Trong đó: Nữ 18 người, dưới 40 tuổi 23 người, đại biểu tái cử 15 người, tôn giáo 01, ngoài Đảng 13 người.

Qua đó có 100% cử tri tán thành và thống nhất cơ cấu, số lượng và thành phần trong hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc và nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.                     

                                                                Lý Bảo Quốc