Xuất bản thông tin

null Tổ chức sơ kết công tác tư pháp quí I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức sơ kết công tác tư pháp quí I năm 2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, phòng Tư pháp huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp quí I năm 2021 chuyên đề chứng thực, hộ tịch.

Chủ trì Hội nghị là ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Tư pháp cùng sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp; Đại diện lãnh đạo các ngành: văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Bưu Điện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Ban lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp – Hộ tịch 12 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo chuyên đề kết quả Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch quý I/2021; Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch quý I/2021; Triển khai danh mục tài liệu hướng dẫn công tác chuyên môn của cấp trên, đồng thời chủ trì Hội nghị có một số gợi ý để đại biểu tập trung thảo luận, trên cơ sở gợi ý, các đại biểu đã tham gia thảo luận và đưa ra một số ý kiến góp ý cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần tháo gở trong thời gian tới.

          Chủ trì Hội nghị ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Tư pháp tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và yêu cầu đại diện lãnh đạo các ngành: văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Bưu Điện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Ban lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp có ý kiến và làm rõ thêm các vấn đề mà 12 xã, thị trấn quan tâm, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả và chất lượng hơn trong thời gian tới.

          Tại Hội nghị cũng được nghe ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục tập trung thực hiện Tiểu Đề án 2; triển khai và thực hiện việc đăng ký một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp và quản lý căn cước công dân theo Kế hoạch 1318 cần thực hiện tốt việc phối hợp giữa 2 ngành Công an và Tư pháp; đề nghị công chức tư pháp các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong công tác chứng thực, hộ tịch phục vụ tiếp đoàn thanh tra Bộ Tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng Tư pháp, tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tư pháp và yêu cầu các ngành chuyên môn; xã, thị trấn tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác chứng thực, hộ tịch tại đơn vị, địa phương mình. Từ đó, tạo niềm tin cho nhân dân đối với chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới./.

          Thùy Nga