Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý 2/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý 2/2021

“Tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu hiệu phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện…”.

Đó là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Tam Nông-Huỳnh Thanh Sơn và Chủ tịch UBND huyện Tam Nông-Trần Thanh Nam tại hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý II/2021 được tổ chức vào sáng ngày 26/3/2021.

Theo đó, các ngành chức năng huyện và chính quyền các xã-thị trấn phải có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh và xây dựng nông thôn mới nâng cao… Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề, tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...  đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và an sinh xã hội... Trước mắt, các ngành-các địa phương thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân và tăng cường thu hoạch lúa Đông Xuân và sản xuất vụ Hè Thu, liên kết bền vững với doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cống, trạm bơm điện… phục vụ sản xuất và khuyến khích thực hiện các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả, chủ động phòng chống thiên tai-lụt bão, phòng cháy chữa cháy… Quản lý chặt chẽ nguồn đất công và trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thu nợ nền nhà trả chậm ở cụm-tuyến dân cư; chuẩn bị thực hiện tốt Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ 9…                                               

  Trần Trọng Trung