Xuất bản thông tin

null Phú Thành A quán triệt nghị quyết cho thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức

Phú Thành A quán triệt nghị quyết cho thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thành A tổ chức Hội nghị cho đoàn viên, thanh niên tiếp thu thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành A - Trần Hoài Nam đã lưu ý đến 06 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa đi đôi với kỷ cương, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tòan dân. Đồng thời phó Bí thư Đảng ủy xã cũng thông tin thêm, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nồng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

                                                                                    Dương Tấn Hảo