Xuất bản thông tin

null Phú Thành A nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức

Phú Thành A nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thành A vừa tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động các phần việc như: Tổ chức ra quân thực hiện “Tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu” ấp Long Phú A, gắn và hoàn thành 10 bảng tuyên truyền trên tuyến đường ấp Long Phú A, nhằm đẩy mạnh công tác vận động, tuyền truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Các chi đoàn trực thuộc Xã Đoàn Phú Thành A tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Tại đây, bí thư chi đoàn đã tuyên truyền các hoạt động của đoàn viên thanh niên nổi bậc vừa qua. Lãnh đão xã đoàn triển khai các vấn đề cần tập trung thực hiện đối với các bạn đoàn viên, thanh niên, đặc biệt tuyên truyền về các vấn đề bầu cử Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp, tuyền truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Tiếp tục ra mắt “Vườn ươm triệu cây” thuộc chi đoàn ấp Long Thành, Nhằm có một vườn ươm hoa - cây xanh tạo giống để hạn chế kinh phí cho các hoạt động trồng hoa, cây xanh của Đoàn. Góp phần tăng vẻ mỹ quan trong công tác xây dựng xã Nông thôn mới tại địa phương.

                                                            Dương Tấn Hảo