Xuất bản thông tin

null Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Xã Phú Cường

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Xã Phú Cường

Ngày 24/03/2021, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Tam Nông do Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó ban chỉ đạo, phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, hỗ trợ xã Phú Cường thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Theo báo cáo, xã Phú Cường được công nhận nông thôn mới năm 2015, hiện xã đã đạt 18/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về thu nhập. Dự kiến đến cuối năm 2021 Phú Cường sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đang tập trung thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp như: giảm giá thành, mô hình cải tạo vườn tạp, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bên vững. Bên cạnh đó, xã Phú Cường đang tích cực vận động nhân dân thực hiện cải tạo môi trường, cảnh quan, trồng cây xanh, làm hàng rào, cổng ngõ…

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó chủ tịch UBND huyện đã thống nhất tập trung hỗ trợ xã Phú Cường hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo huyện và xã Phú Cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đồng thời tăng cường thực hiện các mô hình làm kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân, yêu cầu xã phát động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn mới nâng cao…

Thành Long