Xuất bản thông tin

null Tập huấn cán bộ khóm, ấp đội trưởng và lực lượng dân quân tự vệ…

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn cán bộ khóm, ấp đội trưởng và lực lượng dân quân tự vệ…

Ngày 22/3/2021, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn cán bộ khóm, ấp đội trưởng; lực lượng Dân quân Tự vệ bộ binh, phòng không, pháo binh; Dân quân Công binh, Thông tin, Trinh sát, Phòng hóa và Y tế năm 2021.

Lớp tập huấn diễn ra 5 ngày. Người dự tập huấn được bồi dưỡng và trang bị những nội dung cơ bản về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, các cơ quan, tổ chức; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới và những điều lệnh đội ngũ, đội hình; hướng dẫn sử dụng trường bắn ảo, thiết bị tập bắn; quân báo Nhân Dân và công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo tin…

Mục đích của tập huấn là nhằm bồi dưỡng cán bộ Dân quân Tự vệ nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác Dân quân Tự vệ, điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành… làm cơ sở trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương ở cơ sở.

Trần Trọng Trung