Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện Tam Nông và các xã - thị trấn đã hoàn thành việc thành lập 9 Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện và 79 Ban cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã chuyển Danh sách trích ngang lý lịch, Bản sao tiểu sử tóm tắt và Bản Kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND.

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện đánh giá: Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Huyện được thực hiện theo đúng quy định, tiến độ Kế hoạch đề ra; có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực tích cực và phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong Huyện; công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm, chú trọng…

Ông Nam cho biết, từ nay đến ngày 25/3/2021, cơ quan chức năng sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các xã, thị trấn thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; lập Danh sách cử tri; Tổ chức giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và Nhân dân và Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 09 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Trần Trọng Trung