Xuất bản thông tin

null Xếp hạng 4 toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Xếp hạng 4 toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tại điểm cầu huyện Tam Nông, có sự tham dự lãnh đạo các ngành của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đã công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI; chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Được biết trong năm 2020, chỉ số CCHC của Huyện Tam Nông tăng 0,81 điểm so với năm 2019 đạt 77,93 điểm, xếp hạng 4/12 huyện, thị, thành, đây là kết quả phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính. Trong năm 2021, Huyện Tam Nông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính Nhà nước./.

Hoài Hạnh