Xuất bản thông tin

null Phú Thọ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Phú Thọ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II

Ngày 17/3/2021, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Thọ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II để thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại đây, Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện quy trình hiệp thương và thông qua danh sách giới thiệu 47 người tham dự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất theo danh sách 47 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam  (UBMTTQVN) xã thông qua, với cơ cấu tái cử 11 người, trong đó nữ: 18 người, đại biểu dưới 40 tuổi là 14 người; Ngoài Đảng 10 người.

Được biết, sau buổi hội nghị hiệp thương, UBMTTQVN xã sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Diễm My