Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II

Ngày 16-03-2021, UBMTTQVN huyện Tam Nông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ II để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện bước hai quy trình hiệp thương và thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 61 vị tham dự ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết thống nhất theo danh sách 61 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do UBMTTQVN huyện thông qua, với tỷ lệ cơ cấu như sau: tái cử 10 vị, tỷ lệ 16,39%; Nữ: 26 vị, tỷ lệ 42,62%; Dưới 40 tuổi: 29 vị, tỷ lệ 47,54%; Ngoài Đảng 09 vị, tỷ lệ 14,75 %.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ II, UBMTTQVN huyện sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

                   Chí Cường