Xuất bản thông tin

null Phú Cường có Chủ tịch hội đồng nhân dân mới.

Chi tiết bài viết Tin tức

Phú Cường có Chủ tịch hội đồng nhân dân mới.

Ngày 15/3/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Cường tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (bất thường) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu bổ sung các chức danh chủ tịch HĐND xã. Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã.

          Tại kỳ họp lần này HĐND xã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Phú Cường đối với ông Võ Hoàng Anh do nhận nhiệm vụ công tác khác. Cũng tại kỳ họp HĐND xã đã tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã theo quy định. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND xã Phú Cường đã tín nhiệm ông Võ Văn Rọi, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UB.MTTQVN xã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã Phú Cường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trạm TT Phú Cường