Xuất bản thông tin

null Hoà Bình tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoà Bình tập huấn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Ngày 16/3/2021 Phòng Tư pháp huyện Tam Nông phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Hoà Bình tổ chức hội nghị triển khai các kỹ năng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Tham gia buổi triển khai có Ông Trương Hồng Hải - Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện. Cùng với sự tham gia của cán bộ, công chức xã, trưởng ấp, trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, các Hợp tác xã, tổ trưởng tổ hoà giải và các chi tổ hội ở các ấp.

           Hội nghị đã nghe báo cáo viên pháp luật triển khai một số kỹ năng tuyên truyền miệng và kiến thức chung về hoà giải cơ sở. Đồng thời đặc ra một số tình huống để học viên tham gia trả lời có nhận quà tạo không khí sôi động trong hội nghị.

          Qua buổi triển khai nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của công tác Hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hoà giải ở cơ sở.

     

                                                                                  Đủ Em