Xuất bản thông tin

null Hội Người cao tuổi xã Phú Thọ tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2021-2026.

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Người cao tuổi xã Phú Thọ tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 11/3/2021, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Phú Thọ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị được Hội NCT huyện Tam Nông chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi xã Phú Thọ chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn xã có 6 chi hội, với 875 hội viên. Phát huy vai trò của tổ chức Hội, Hội người cao tuổi xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Nêu gương sáng” trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, khuyến học - khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đến nay, cùng với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho các cụ tuổi từ 80 trở lên theo quy định của pháp luật, Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động mừng thọ cho hội viên; thăm hỏi, thăm viếng khi hội viên ốm đau, qua đời và tặng quà, hỗ trợ các hội viên cô đơn, không nơi nương tựa. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội người cao tuổi xã là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động gia đình, anh em và bà con trong khu dân cư tự nguyện thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, kết quả hàng năm có 100% số hộ gia đình người cao tuổi đạt gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình người cao tuổi bảo vệ môi trường; xây dựng tuyến đường không rác và thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện đề nghị Hội NCT xã Phú Thọ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác phối hợp chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao”. Tuyên truyền, tập hợp, động viên NCT chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương; tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn.Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành hội khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Nhân dịp này UBND xã Phú Thọ đã khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động NCT tại địa phương.

  Diễm My – Xã Phú Thọ