Xuất bản thông tin

null Giám sát Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh về công tác xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Giám sát Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh về công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/03/2021, Đoàn giám sát Huyện ủy Tam Nông do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến giám sát đồng chí Trần Thanh Liêm – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Ninh công tác lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Theo báo cáo, đồng chí Trần Thanh Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy xã Phú Ninh thực hiện đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Dự kiến đến cuối năm 2021 Phú Ninh sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đang tập trung lãnh, chỉ đạo các cán bộ, Đảng viên tích cực vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường, vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ và trồng hoa tạo cảnh quan trước nhà. Đặc biệt xã đang tập trung thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái, thực hiện mô hình nuôi lươn để nâng cao thu nhập và giúp người dân thoát nghèo bền vững...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả công tác lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của đồng chí Trần Thanh Liêm đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị đồng chí tích cực vận động người dân nâng cao ý thực xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các hồ sơ, số liệu minh chứng các tiêu chí đã đạt làm cơ sở cho đoàn huyện và tỉnh đến phúc tra vào cuối năm 2021, đồng thời yêu cầu xã phát động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn mới…

Thành Long