Xuất bản thông tin

null Giới thiệu lãnh đạo UBND huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Giới thiệu lãnh đạo UBND huyện ứng cử đại biểu HĐND huyện

Ngày 09/03/2021, UBND Tam Nông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các cử tri Văn phòng HĐND-UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên muôn trực thược UBND huyện đã thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định có liên quan.

Sau khi thảo luận, xem xét tiểu sử và sự đóng góp của từng người được giới thiệu ứng cử, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất giới thiệu ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và ông Nguyễn Hữu Nghĩa ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thanh Nam trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri là công chức, viên chức, người lao động Văn phòng HĐND - UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và cho rằng đây vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm rất lớn trước Đảng và nhân dân; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức nhiều hơn, nêu cao trách nhiệm trong công tác, tiếp tục sâu sát, gần dân, hiểu dân, vì dân; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành Long