Xuất bản thông tin

null Tiêu hủy gần 07 gam ma túy

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiêu hủy gần 07 gam ma túy

Ngày 05-03-2021, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông đã tiến hành tiêu hủy gần 07 gam ma túy các loại là vật chứng trong các vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức cho ma túy vào xô nhựa hòa tan trong nước và đổ xuống cống. Đồng thời hội đồng cũng đã tiêu hủy các vật chứng có liên quan trong các vụ.

Chí Cường