Xuất bản thông tin

null Phát động ra quân tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động ra quân tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

Ngày 27/02/2021, tại xã An Long, Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Tam Nông năm 2021

Tại lễ phát động, lãnh đạo BHXH huyện đã nêu bật ý nghĩa, mục đích của việc phát động là tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện , BHYT hộ gia đình đến người lao động và người dân, nhằm nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT góp phần thực hiện hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Sau lễ phát động, lực lượng BHXH, Bưu điện huyện và cộng tác viên đã chia nhau xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người lao động và nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo kế hoạch trong ngày ra quan này sẽ đảm bảo phát triển tối thiểu đạt số người tham gia BHXH tự nguyện là 50 người và BHYT hộ gia đình là 30 người. Phấn đấu sẽ đạt 200 người tham gia BHXH tự nguyện và 100 người BHYT hộ gia đình. Được biết, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 1.385 người tham gia BHXH tự nguyện và có trên 93% dân số tham gia BHYT…

Trần Trọng Trung