Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2021, ngày 26/02/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Xã, Thị trấn đoàn và các Đoàn trực thuộc Huyện. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đặng – UV. BTV Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam huyện đã giới thiệu những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, những mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời quán triệt nội dung cơ bản 5 chuyên đề của tài liệu học tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tài liệu hỏi – đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ Đoàn, ĐVTN phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đề ra.

HĐ Tam Nông