Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND huyện đối thoại với công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND huyện đối thoại với công dân

Ngày 04/02/2021 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng các ngành chuyên môn huyện vừa có buổi tiếp xúc đối thoại với hộ ông Trương Văn Lẹ, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông khiếu nại về việc bồi thường khối lượng đất sang lấp thi công tuyến đường An Hòa – Hòa Bình.

Theo đó, thực hiện dự án thi công tuyến đường An Hòa – Hòa Bình đoạn từ cầu Tân Công Sính 1 đến ngã 5 Hòa Bình, hộ ông Trương Văn Lẹ được bồi thường khối lượng đất sang lấp mặt đường trước đây là 1.690m3 và không bồi thường phần khối lượng đất vừa được hộ ông thuê phương tiện đào ở kênh lên. Tuy nhiên hộ ông Lẹ không thống nhất yêu cầu bồi thường toàn bộ khối lượng đất hiện có tại thực địa với khối lượng là 2.600m3.

Qua xem xét ý kiến của hộ ông Lẹ và các ngành chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa đã ghi nhận ý kiến của công dân và sẽ họp hội đồng tư vấn khiếu nại để có quyết định giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thành Long