Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền lưu động phòng chống Covid - 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền lưu động phòng chống Covid - 19

Ngày 03/02/2021, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tam Nông phối  hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng xe lưu động có trang bị loa, băng ron, khẩu hiệu tại các tuyến đường đông dân cư, khu vực chợ trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyên truyền gồm các chỉ thị, công văn của Chính Phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND huyện về chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người; đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và cài đặt  ứng dụng Bluezone… cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng…

Thành Long