Xuất bản thông tin

null Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em”.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em”.

Ngày 01/02/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” huyện Tam Nông với tổng số 11 thành viên, trong đó trong Ban Chủ nhiệm có 03 đồng chí.

Hoạt động Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” huyện là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, cụ thể như: Tư vấn nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tăng cường sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia trên các lĩnh vực luật pháp, tâm sinh lý, y tế và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em. Có thể nói, Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” huyện là nơi tư vấn, đề xuất cách thức tham gia của tổ chức Đoàn, Đội với các vụ việc thấy cần thiết phải lên tiếng nhằm tạo sự đồng thuận, có tiếng nói chung của tổ chức Đoàn, Đội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay. 

Đồng chí Nguyễn Chí Khanh – HUV, Bí thư Huyện đoàn

 trao quyết định cho CLB “Tư vấn, trợ giúp trẻ em"

Câu lạc bộ sẽ xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm, trong đó xác lập các nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ sẽ họp định kỳ một năm 04 lần và sinh hoạt Câu lạc bộ tối thiểu 02 lần trong năm. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm phản ánh, lấy ý kiến các vấn đề liên quan từ các thành viên, từ đó tham mưu, đề xuất với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo theo chương trình, kế hoạch hằng năm và phù hợp với điều kiện, tình hình trẻ em trên địa bàn huyện./.

HĐ Tam Nông