Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020, sinh hoạt CLB lý luận trẻ và cập nhật kiến thức cho báo cáo viên lần thứ 1.

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020, sinh hoạt CLB lý luận trẻ và cập nhật kiến thức cho báo cáo viên lần thứ 1.

Ngày 01/02/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 (Luật số số 57/2020/QH14, đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020), có hiệu lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên năm 2005. Luật Thanh niên năm 2020 gồm 7 chương, 41 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên. Tại Hội nghị, Thường trực Huyện đoàn đã trình bày khái quát một số nội dung, định hướng về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trong hệ thống Đoàn thanh niên các cấp; Giới thiệu về một số nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020; Một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên. Qua đó, BTV Huyện đoàn mong muốn đại biểu nắm được các nội dung chính và các chính sách đối với thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên, từ đó thấy rõ trách nhiệm để cùng nhau chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, CLB lý luận trẻ cấp huyện đã tổ chức sinh hoạt lần thứ 1. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã được nghe đồng chí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ cung cấp một số thông tin tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội. Đặc biệt là diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 khi phát hiện các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng và những chủ trương của Đảng và Nhà nước trong chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

HĐ Tam Nông