Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện phòng chống dịch covid-19...

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện phòng chống dịch covid-19...

Ngày 01/02/2021, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông - Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các ban, ngành huyện và 12 xã - thị trấn để triển khai thực hiện Công văn số 45 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc rà soát người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh, người về từ ổ dịch, xây dựng phương án khả thi phòng chống Covid - 19.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, trường hợp cần thiết, cấp bách phải được sự đồng ý của UBND huyện, nhưng phải giảm quy mô và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch; lãnh đạo các ban, ngành huyện, chủ tịch UBND các xã - thị trấn khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh, yêu cầu cá nhân phải thực hiện khai báo y tế, đồng thời gửi danh sách đến Trung tâm Y tế để phối hợp kiểm soát, thực hiện các biện pháp cách ly y tế; phối hợp hướng dẫn, quản lý đối với các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân không được chủ quan, lơ là, không hoang mang, kỳ thị… mà phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến nghị của Bộ Y Tế.

Trong đó, thực hiện tốt thông điệp 5K. Ngành Y tế huyện khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng chống dịch; chuẩn bị và thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế theo quy định; cập nhật, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; ngành văn hóa thông tin rộng rãi đến người dân nếu phát hiện người có nguy cơ với dịch Covid-19, chủ động báo cáo với ngành Y tế để được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định

Trần Trọng Trung.