Xuất bản thông tin

null Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2020

Ngày 21/01/2021, ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã chủ trì hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đến cuối năm 2020, toàn huyện đã có 4 xã An Hòa, Hòa Bình, Phú Cường và Phú Đức đạt chuẩn NTM, tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt. Qua đánh giá theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, các xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí. 02 xã Phú Thọ và Tân Công Sính đã đề nghị và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020; các xã còn lại đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Nổi bật, toàn huyện chỉ còn 433 hộ thoát nghèo, giảm hơn 2% so với kế hoạch và đã chi hỗ trợ 18.961 trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với trên 17.305 triệu đồng...

Về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã thực hiện đạt kết quả khả quan. Năm 2020, huyện có 7 sản phẩm được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy chứng nhận đạt OCOP xếp hạng 3 sao…

Ông Huỳnh Thanh Sơn đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện. Qua đó chỉ đạo: các ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân nhận thức về quyền được hưởng lợi khi tham gia xây dựng NTM; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được của 4 xã đạt chuẩn NTM… Phấn đấu xã Phú Cường đạt xã NTM nâng cao, xã Phú Ninh đạt chuần xã NTM vào cuối năm 2021; tổng số tiêu chí của Huyện đạt bình quân 17 tiêu chí; các chỉ tiêu khác đạt theo chuẩn NTM quy định. Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ; phấn đấu có thêm từ 06 sản phẩm được Tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao trở lên. Thành lập mới hợp tác xã (HTX) ở những nơi có nhu cầu và đủ điều kiện. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 04 HTX nông nghiệp gồm: HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Hòa và Tân Phát (xã An Hòa), HTX dịch vụ nông nghiệp Số 1 (xã Phú Ninh) và HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Xuân (xã Phú Đức)

    Trần Trọng Trung