Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021

Ngày 20/01/2021, Ban An toàn giao thông huyện Tam Nông đã tổ chức triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, với chủ đề: "nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên địa bàn huyện.

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo: trong năm 2021, Ban an toàn giao thông huyện và các xã-thị trấn phải kiên quyết thực hiện tốt các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Luật giao thông và văn hóa giao thông khi đi trên đường; thay đổi hành vi, nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông… để phòng ngừa tai nạn giao thông... Nhất là đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua đó, giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu bia điều khiển giao thông...

Dịp này, ban an toàn giao thông huyện cũng đã tổng kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020.

Trong năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương… Qua đó, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban an toàn giao thông huyện đã trao tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Trần Trọng Trung