Xuất bản thông tin

null Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Ngày 20/01/2021, Ban chỉ đạo 138 huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Trong năm 2021, huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn huyện đã duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: camera an ninh, tin nhắn an ninh, móc khóa an ninh, mô hình đảm bảo an toàn giao thông trong tổ nhân dân tự quản cộng đồng.... Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trong trường học và các đối tượng thanh thiếu niên, phòng chống tệ nạn ma túy, đấu tranh phòng chống vận chuyển hàng cấm…

             Dịp này, Cán bộ và nhân dân huyện được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020.

Thành Long