Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác mặt trận năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác mặt trận năm 2020

Ngày 19-01-2021, UBMTTQVN huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Huyện ủy Tam Nông đã đến dự.

Năm 2020, UBMTTQVN các cấp trong huyện đã phối hợp vận động hơn 21 tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội như: Trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; sửa chữa và xây mới cầu nông thôn…Bên cạnh đó trong năm MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 với nhiều hình thức hiệu quả; đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, ‘‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của‘‘Tổ Nhân dân tự quản”… Ngoài ra UBMTTQVN huyện cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động gây quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng...

Phương hướng năm 2021, UBMTTQVN huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của UBMTTQVN Trung ương cho các cá nhân trong huyện, đồng thời UBMTTQVN tỉnh và huyện cũng đã khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

Chí Cường