Xuất bản thông tin

null Tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020 và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020 và công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020

Ngày 19/01/2021 Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo – việc làm – lao động huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020 và Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020. Trong giai đoạn vừa qua, huyện đã giảm được 3.211 hộ nghèo đạt 133% kế hoạch đề ra, huyện đã thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo bền vững như mô hình tiểu thủ công nghiệp, mô hình chăn nuôi bò, nuôi lươn, nuôi cá các loại... Giai đoạn 2017-2020 toàn huyện đã có 705 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài đạt tỷ lệ 189% so với kế hoạch, tập trung chủ yếu ở các thị trường có thu nhập cao như: Nhật Bản; Hàn Quốc; Đài Loan.. thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng tùy theo thị trường lao động... Về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giai đoạn 2010-2020 huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 14.825 lao động, đạt 105,5% kế hoạch. Từ những kết quả trên đã góp phần cho huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới và tăng mức thu nhập người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Nam đánh giá cao kết quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020 và Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020.  Đồng thời, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến để cho nhân dân nắm vững những chính sách hỗ trợ khi thực hiện các chương trình này; Thay đổi phương thức tuyên truyền vận động, tập trung vào các đối tượng có tiềm năng, có điều kiện, có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, khuyến khích cán bộ, đảng viên đưa người thân đi lao động ở nước ngoài

Dịp này UBND huyện đã khen thưởng cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.  Công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020 và Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020.

Thành Long