Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động dự án tín dụng phát triển khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hộ gia đình năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động dự án tín dụng phát triển khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hộ gia đình năm 2020

Ngày 19/01/2021 Ban  quản lý dự án tín dụng chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hộ gia đình huyện Tam Nông tổ chức tổng kết dự án tín dụng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

          Theo báo cáo, năm 2020 dự án tín dụng chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hộ gia đình huyện thực hiện tại 5 xã, thị trấn vùng đệm VQG Tràm Chim. Đã giải ngân với tổng số vốn là trên 2,5 tỉ đồng cho hơn 480 hộ vay với mục đích sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ và đặc biệt là làm nghề tiểu thủ công nghiệp. Với mức lãi xuất 1%/tháng, thời hạn vay là 1 năm đã giúp các hộ làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn vay như mô hình: đan lục bình, làm nhang, nuôi heo, nuôi ong lấy mật, trồng sen, trồng thanh long ruột đỏ, trồng kiệu. Qua các nguồn vốn vay đã hổ trợ cho chị em phụ nữ tăng thêm thu nhập cho gia đình, giúp ổn định kinh tế.

Năm 2021, ban quản lý dự án tiếp tục duy trì, nguồn vốn tín dụng cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại VQG Tràm Chim.

Dịp này, có 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động dự án tín dụng chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hộ gia đình huyện năm 2020 được khen thưởng.

Thành Long