Xuất bản thông tin

null Triển khai kế hoạch tổ chức tổng kết các hoạt động Tết quân dân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai kế hoạch tổ chức tổng kết các hoạt động Tết quân dân năm 2021

Ngày 18-01-2021, Ban Tổ chức “Tết Quân-Dân” huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết “Tết Quân – Dân” năm 2021 tại xã Phú Thành B – huyện Tam Nông.

Theo kế hoạch của Ban vận động Tết Quân Dân xã Phú Thành B, từ ngày 28-29/01 năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức khánh thành cầu Cù Lao Chim và tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức nấu và gói bánh Tét… Lễ tổng kết sẽ được tổ chức vào ngày 30-01-2021. Việc tổ chức các hoạt động này trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, chu đáo, hiệu quả thiết thực.

Được biết, từ khi triển khai mô hình Tết Quân – Dân tại xã Phú Thành B đến nay đã vận động được hơn 6,2 tỷ đồng thực hiện các công trình phần việc như: Xây cầu nông thôn; cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa; trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo; xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê, lắp đặt camera an ninh…

                                                                                   Chí Cường