Xuất bản thông tin

null Đón rước 70 quân nhân xuất ngũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đón rước 70 quân nhân xuất ngũ

Ngày 18/01/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức đón rước 70 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong Quân đội năm 2021. Đây là những quân nhân nhập ngũ vào đầu năm 2019.

Tại đây, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện đã biểu dương 70 quân nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong Quân đội và xuất ngũ trở về địa phương.

Tổ chức cho các quân nhân vừa xuất ngũ đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên bổ sung vào biên chế các đơn vị dự bị động viên của huyện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra. Bí thư Huyện Đoàn và cán bộ Trung tâm Dạy nghề huyện giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn cho quân nhân xuất ngũ tham gia học nghề, khởi nghiệp, tạo làm việc trong nước và làm việc ngoài nước có thời hạn theo hợp đồng...

Trần Trọng Trung