Xuất bản thông tin

null Ban thường vụ Huyện ủy Tam Nông làm việc với UBMTTQ, các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban thường vụ Huyện ủy Tam Nông làm việc với UBMTTQ, các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện

Ngày 15/01/2021, Ban thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã làm việc với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Qua nghe báo cáo, đề xuất... Ban thường vụ Huyện ủy đã đánh giá cao kết quả hoạt động của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện năm 2020. Nổi bật là vận động nhân dân phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; xây dựng được nhiều cách làm mới, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Cụ thể là các mô hình khởi nghiệp, thu đoàn phí bằng vỏ chai nhựa, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, ngày thứ hai pháp luật, người giáo viên Công an Nhân dân, giảm giá thành, bón phân vùi gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, trang trại kết hợp du lịch, đa canh theo chuỗi sản xuất và các mô hình nuôi, trồng trọt hiệu quả...

Bí thư Huyện ủy Tam Nông - Huỳnh Thanh Sơn chỉ đạo trong thời gian tới, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các Kế hoạch của Huyện ủy, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện; Nghị quyết Đai hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu về giáo dục đào tạo, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội - nhất là tệ nạn ma túy; phát huy, nâng chất hoạt động các mô hình Hội quán, khởi nghiệp… hiệu quả hơn.

Trần Trọng Trung