Xuất bản thông tin

null Liên đoàn lao động huyện Tam Nông sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội VIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Liên đoàn lao động huyện Tam Nông sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội VIII

Ngày 15/01/2021, Liên đoàn lao động huyện tổ chức sơ kết hoạt động giữ nhiệm kỳ đại hội VIII và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trong giữa nhiệm kỳ qua, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các cấp công đoàn trong huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ.

 Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đảm bảo tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT; các cấp công đoàn tổ chức thăm và tặng quà cho CNVC- LĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, LĐLĐ huyện đã chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truền giáo dục trong CNVC- LĐ đặc biệt là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19, trong năm 2020 có 18 chỉ tiêu đặc ra từ đầu năm đều thực hiện đạt 100%.

Phát huy các thế mạnh đã đạt được, trong nữa cuối nhiệm kỳ còn lại và trong năm 2021 LĐLĐ huyện đẩy mạnh tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, và tăng cường các hoạt động xã hội; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng “ Mái ấm công đoàn” đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tập trung tuyên truyền, giáo dục trong CNVC- LĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước. Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thành Long