Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác dân vận và thực hện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác dân vận và thực hện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Ngày 14/01/2021, Huyện Ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Tam Nông đã đến dự.

Nổi bật trong năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận khéo, vận động thành lập được 2 Hội quán canh tác cây ăn trái ở xã Phú Ninh và sản xuất lúa giống ở xã Hòa Bình, nâng tổng số toàn huyện hiện có 7 Hội quán; tham gia thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tổ chức phát động Tết Quân-Dân tại xã Phú Thành B; vận động được gần 25 tỷ đồng thực hiện các công trình phục vụ dân sinh và chính sách an sinh xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn phát triển kinh tế-xã hội, liên kết sản xuất... góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội huyện phát triển và tác động tích cực tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất với 10 chương trình công tác dân vận và 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong năm 2021. Nổi bật là đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, “dân vận chính quyền” gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lành thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp tục thực hiện chương trình Tết Quân-Dân tại xã Phú Ninh…

          Dịp này, có 2 đ/c được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh Đồng Tháp, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện tặng Bằng khen và Giấy khen.

Trần Trọng Trung