Xuất bản thông tin

null HĐND huyện Tam Nông khóa XI, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện Tam Nông khóa XI, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13/01/2021, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông khóa XI đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Huỳnh Thanh Sơn - Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã đến dự. 

Theo đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn và gần đây lại ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng thường trực HĐND huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp trên và chương trình công tác đề ra; ; tích cực tham gia vào hoạt động chung của huyện; thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND Huyện; phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND Huyện trong  điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Thường trực HĐND Huyện tổ chức tốt Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp và Phiên giải trình thông qua cuộc họp định kỳ của Thường trực HĐND Huyện. Các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Huyện phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức theo dõi, giám sát kết quả triển khai thực hiện nghị quyết để kiến nghị với HĐND, UBND các cấp và các ngành liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo nghị quyết của HĐND Huyện được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả...

Bảy nhiệm vụ trọng tâm và 4 phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được các đại biểu thống nhất thông qua. Nổi bật là tổ chức thực hiện các nội dung liên quan và kiếm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức kỳ hop thứ nhất HĐND huyện khóa XII và tiên tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND huyện, UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Dịp này, đã có 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện khóa XI và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội... được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Trần Trọng Trung