Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện thăm 2 Hội quán

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện thăm 2 Hội quán

Ngày 05/01/2021, ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng lãnh đạo các ngành chức năng đã đến thăm “Phú Tâm Hội quán” ở xã Phú Ninh và “Phú Thành Hội quán” ở xã Phú Thành A.

Phú Tâm Hội quán được thành lập từ tháng 03/2020, với 54 thành viên sản xuất 25 ha vườn cây ăn trái các loại. Còn Phú Thành Hội quán được thành lập từ tháng 01/2020, với 32 thành viên nuôi lươn và cho lươn sinh sản… Qua gần 1 năm hoạt động, bước đầu 2 Hội quán đã đạt được hiệu quả nhất định. Trong quá trình hoạt động, Hội quán còn gặp không ít khó khăn. Qua đó, Ban chủ nhiệm 2 Hội quán đề nghị: Huyện và xã hỗ trợ vốn vay sản xuất, hạ thế điện và nạo vét mương nội đồng để phục vụ nước tưới vườn cây ăn trái, tìm doanh nghiệp để liên kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi lươn sạch và dàn máy vi tính...

          Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện sau khi tham quan thực tế đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 2 Hội quán, ghi nhận các kiến nghị trên và chỉ đạo các ngành chức năng huyện và UBND xã nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ cho Phú Tâm Hội quán đăng ký mã vùng trồng, sớm nạo vét mương tưới tiêu, hướng dẫn các thành viên áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo chương trình VietGAP để tạo ra sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng thí điểm mô hình nuôi lươn sạch để Phú Thành Hội quán áp dụng nhân rộng... Chủ tịch UBND huyện lưu ý: Phú Tâm và Phú Thành Hội quán hãy phát huy hiệu quả hoạt động của Hội quán, tiếp thu và ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất... Đặc biệt là phải làm đầu mối liên kết chặt chẻ với các doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ không qua trung gian, với phương thức đôi bên cùng có lợi, ổn định và bền vững lâu dài; nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa, tạo việc làm và thu nhập ổn định bền vững cho gia đình và người lao động…

Trần Trọng Trung