Xuất bản thông tin

null Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện hội nghị phiên cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện hội nghị phiên cuối năm 2020

Ngày 29/12/2020, Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2020 quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng đảng bộ năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Đảng bộ Quân sự huyện sẽ nghiêm túc thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu như: diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 3 xã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tuyển quân đạt 100% đạt chỉ tiêu Tỉnh giao, tuyển sinh quân sự có từ 2 em trúng tuyển trở lên; huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện; phấn đấu 100% tổ chức đảng và 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

          Trần Trọng Trung