Xuất bản thông tin

null Triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa thông tin năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa thông tin năm 2021

Ngày 28/12/2020, Phòng văn hóa và thông tin huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành văn hóa thông tin năm 2020 và triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2021.

Năm 2020, hoạt động văn hóa thông tin được mở rộng, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu qủa thiết thực. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa được quan tâm, số lượng gia đình đạt gia đình văn hóa, ấp, xã được công nhận  văn hóa tăng cao hơn năm trước toàn huyện có hơn 93% gia đình đạt gia đình văn hóa, 98% ấp đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới và 100% khóm đạt đô thị văn minh... Công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin tiếp tục duy trì và phát triển tốt, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, thiết chế văn hóa và trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác thông tin, phát thanh truyền thanh đổi mới về hình thức, có chất lượng tốt tuyên truyền phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt là tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn huyện hiện có 12/12 trạm truyền thanh cơ sở được đầu tư hệ thống FM không dây đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền tại địa phương...

Phát huy những kết quả đã đạt được,  năm 2021, ngành văn hóa thông tin huyện Tam Nông tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến người dân trong đó tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tuyên truyền toàn dân tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác xây dựng nông thôn mới gắn với thực đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, tuyên truyền công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, thực hiện đề án du lịch trên địa bàn huyện, tạo dựng hình ảnh địa phương…

Thành Long