Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Hội cựu chiến binh huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác Hội cựu chiến binh huyện năm 2020

Ngày 24/12/2020, Hội Cựu Chiến Binh (CCB) huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội CCB năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, công tác hội và các phong trào do hội CCB huyện phát động được hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, Hội CCB huyện vận động cất mới và sửa chữa 13 căn nhà Nghĩa tình đồng đội trị giá hơn 1 tỷ đồng; các mô hình như: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, hội CCB chung sức xây dựng nông thôn mới; con em CCB đi lao động ở nước ngoài đã phát hiệu quả, hiện có  07/12 xã, thị trấn không còn hộ hội viên Cựu chiến binh nghèo…

Năm 2021, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục thực hiện các mô hình như: Hội viên CCB gương mẫu; các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; giảm 20% tỷ lệ hộ CCB là hộ nghèo; tiếp tục vận động có hiệu quả con em hội viên CCB đi lao động ở nước ngoài, tổ chức đại hội câu lạc bộ cựu quân nhân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026...

Thành Long