Xuất bản thông tin

null Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 23-12-2020, Ban chỉ đạo Xây dựng Đời sống Văn hóa huyện Tam Nông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn năm 2000 – 2020.

Trong 20 năm qua, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã gặt hái được những kết quả đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Ban Chỉ đạo huyện đã được Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá rất cao và được UBND tỉnh tặng 08 Bằng khen liên tục (từ năm 2012 đến 2019). Nổi bật, Năm 2001 toàn huyện có 17.200/20.360 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 84,48%, đến cuối năm 2020 có 26.153/27.867 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt 93,85%; năm 2020 toàn huyện có 57/58 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,28%, tăng 68,36% so với năm 2000, có 11/12 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,67%, có 112/117 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, đạt 95,73 % tăng  57,95% so với năm 2000; phong trào thi đua học tập, lao động, sáng tạo được quan tâm phát động; công tác khuyến học, khuyến tài luôn được triển khai thực hiện rộng khắp; phong trào tập luyện thể dục thể thao được đông đảo người dân tham gia....

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới, Ông Trần Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn cần tập trung một số nhiệm vụ sau: tập trung khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động các trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào; tuyên dương khen thưởng, khuyến khích đối với những tấm gương “người tốt, việc tốt”; tăng cường huy động các nguồn lực, vận động xã hội hóa văn hóa nhất là các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí trên địa bàn; ban công tác các xã, thị trấn thường xuyên phát động phong trào thi đua gắn với xây dựng đời sống văn hóa...

Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 32 tập thể và 34 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn năm 2000 – 2020.

Chí Cường