Xuất bản thông tin

null Hoa nhĩ cán vàng nở rộ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoa nhĩ cán vàng nở rộ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thời điểm này, hoa nhĩ cán vàng đang nở rộ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, tạo ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Cánh đồng hoa nhĩ cán vàng nằm tại khu A1 của Vườn quốc gia Tràm Chim, với diện tích hơn 3km, hàng năm hoa nhĩ cán vàng nở từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau nhưng thường nở không đồng loạt, nhưng đây là lần đầu tiên hoa nhĩ cán vàng nở rộ và với diện tích lớn như vậy. Điều này cho thấy công tác bảo tồn các loài thực vật đang được Vườn quốc gia Tràm Chim thực hiện rất tốt.

Nhĩ cán vàng là loài rong, sống dưới vùng nước chua phèn, là loài thực vật đặc hữu của Vườn Quốc gia Tràm Chim, đang được bảo tồn và phát triển tốt tại Vườn.

Thành Long