Xuất bản thông tin

null Bế mạc kỳ họp lần 13 Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế mạc kỳ họp lần 13 Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Tam Nông khóa XI đã hoàn thành chương trình, nội dung theo kế hoạch đề ra và bế mạc trong ngày 18/12/2020.

Kỳ họp đã đánh giá năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện thực hiện đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển và từng bước đi vào chiều sâu; an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 10 dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư xây dựng năm 2020, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2021, dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự thảo Nghị quyết sử dụng ngân sách huyện để xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện Tam Nông quản lý và dự thảo Nghị quyết về phương án cấp kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc nguồn ngân sách năm 2021 đối với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trong kỳ họp này, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Cẩm Hồng, do được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và bầu ông Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Thành B giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

         

Trần Trọng Trung