Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc kỳ họp lần 13

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc kỳ họp lần 13

Ngày 17/12/2020, HĐND huyện Tam Nông khóa XI đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ họp lần thứ 13 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đề ra mục tiêu phát triển năm 2021… Ông Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đã đến dự.

Sau Lễ chào cờ, ông Trương Văn Sơn - Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông khóa XI đã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp lần thứ 13.

Thay mặt Lãnh đạo UBND huyện, ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, bằng hình thức Video Clip. Theo đánh giá trong năm qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã thực hiện đạt và vượt 23/26 chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu chưa đạt.

So cùng kỳ năm 2019, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 4.800 tỷ đồng (tăng 3,85%), giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.605 tỷ đồng (tăng 6,33%); xây dựng ước đạt 630 tỷ đồng (tăng 10,33%)...

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển và từng bước đi vào chiều sâu; toàn huyện đã đưa 101 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 180% kế hoạch của Tỉnh, chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19... An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định...

Về kế hoạch năm 2021, nổi bật là thực hiện đạt tỷ lệ 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xã Phú Cường được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Phú Ninh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch; tạo điều kiện thực hiện tốt chương trình khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi sự lập nghiệp rộng khắp trong Nhân dân...

Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe báo cáo hoạt động của thường trực, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, bằng hình thức Video Clip. Và các báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện, báo cáo giải trình của UBND huyện về những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện qua tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 và dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 cùng nhiều Tờ trình, báo cáo khác…

          Kỳ họp lần này còn đang làm việc đến ngày 18/12/2020.

Trần Trọng Trung