Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Thanh tra tiếp công dân PCTN HGCS và CCHC năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác Thanh tra tiếp công dân PCTN HGCS và CCHC năm 2020

Ngày 16-12-2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra (CTTT); tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng (PCTN); hòa giải cơ sở; cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong công tác thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân, giúp tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật của các đơn vị, địa phương; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư kịp thời, chính xác, thỏa đáng những yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức, công dân khi mới phát sinh; Công tác PCTN tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đạt hiệu quả trên cả hai mặt: Phòng ngừa và đấu tranh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nên tình hình tham nhũng trong năm 2020 được kiểm soát. Trong năm 2020 các tổ hòa giải trong huyện tiếp nhận 249 vụ việc hòa giải, hòa giải thành 209 vụ việc (đạt 84%), góp phần giải quyết các mâu thuẫn, vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ ở cơ sở, chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày một nâng cao. các TTHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Sáng kiến các mô hình mới và duy trì các mô hình, giải pháp về CCHC có hiệu quả.

Phương hướng năm 2021 trong CTTT sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng chưa thực hiện xong đối với một số đơn vị đã được thanh tra; Tăng cường giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC…

                                                                                  Chí Cường