Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động Hội liên hiệp Phụ nữ năm 2020

Ngày 15/12/2020 Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hội và phong trào Phụ nữ năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã đến dự

Năm 2020, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, các phong trào phụ nữ có hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện như: cuộc vận thực hiện phong trào động 5 không 3 sạch gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phong trào phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà.  Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ 13 mô hình khởi nghiệp của chị em phụ nữ đạt hiệu quả cao điển hinh như: mô hình làm bánh tét, làm nước mắm, làm khô cá lóc, khô cá sặc…, các cấp hội phụ nữ đang quản lý và hỗ trợ vốn vai hơn 73 tỷ đồng để giúp chị em đầu tư sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững…

Năm 2021 hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện mô hình đoạn đường 3 sạch, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, mô hình 5 không 3 sạch, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, triển khai mô hình quản lý hội viên phụ nữ đi làm ăn xa…

Thành Long