Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác cán bộ hội người cao tuổi năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác cán bộ hội người cao tuổi năm 2020

Ngày 15/12/2020, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Tam Nông tổ chức tập huấn công tác Hội năm 2020.

Tại đây, hơn 70 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được giới thiệu, truyền đạt một số vấn đề già hóa dân số và thích ứng với già hóa dân số ở nước ta; thực trạng người cao tuổi ở huyện; Luật người cao tuổi, chương trình Quốc gia về người cao tuổi, xây dựng Hội người cao tuổi cơ sở ngày càng vững mạnh; quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; Các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi; Phát huy vai trò của người cao tuổi; Về nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ Hội Người cao tuổi nắm bắt được những nội dung chủ yếu, trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác Hội người cao tuổi; Những kỹ năng trong hoạt động Hội Người cao tuổi, các chế độ chính sách đối với người cao tuổi theo đúng quy định giúp cho người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Thành Long