Xuất bản thông tin

null Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT

Ngày 12-12-2020, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện và UBND xã Phú Cường – huyện Tam Nông tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2020.

Sau lễ phát động, BHXH huyện đã thành lập 05 nhóm đến từng hộ gia đình ở các ấp trong xã Phú Cường để tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, tuyên truyền vận động, lập thủ tục người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Đặc biệt là thông tin đến người dân quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe khi về già, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Thông qua buổi ra quân đã giúp cho người dân thông hiểu về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình để tích cực tham gia. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT của huyện năm 2020.

Chí Cường